DIENSTVERLENING

 

Een adviesbureau zoals Stimulans levert verschillende soorten diensten. Een greep uit de mogelijkheden:

  • (Haalbaarheids-)onderzoeken naar samenwerking, naar locatie-ontwikkeling en andere plannen
  • Organiseren van huisvesting maar ook andersom, het huisvesten van organisaties
  • Allerlei vraagstukken rondom maatschappelijk vastgoed: organiseren van de portefeuille, ontwikkelen van objecten, partijen doen samenwerken, beheer en organisatie
  • (Doen) samenwerken van partijen in het commerciële en/of het maatschappelijke domein
  • Ondernemingsvraagstukken: commerciële partijen kunnen soms wat maatschappelijker, maatschappelijke partijen wat commerciëler…

Vooral als een vraagstuk ingewikkeld en spannend is, de druk hoog is en sommigen zeggen dat het niet kan – dan is het des te interessanter. Soms lukt het niet; meestal wel.

 

Thierry kan hierbij verschillende rollen vervullen: soms is hij inspirator of initiatiefnemer, maar hij vervult ook regelmatig de rol van bijvoorbeeld projectleider, (beleids-)adviseur of interim-adviseur. Sinds enkele jaren wordt Thierry ook gevraagd als gespreksleider.

Thierry heeft als nevenfuncties onder meer toezichthouder in het maatschappelijke domein.