PROJECTEN, REFERENTIES EN MEER

 

Op deze pagina enkele referentieprojecten van Stimulans.

 

Afgeronde projecten

 

 

 

 

Woonkeus is de organisatie die namens de woningcorporaties in de regio Drechtsteden de woonruimteverdeling uitvoert. De opdracht was om Woonkeus enkele veranderingen te helpen laten ondergaan: efficiënter, doelmatiger en goedkoper. Belangrijke aanleiding hiervoor was de toenemende financiële druk bij de deelnemende woningcorporaties.

Stimulans heeft als adviseur van Woonkeus gezorgd voor herziening van de afspraken tussen de corporaties als opdrachtgevers en Woonkeus als opdrachtnemer. Woonkeus is effectiever geworden.

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Beemster wilde graag vastgoed- en accommodatiebeleid opstellen. De vraag was om beleid te maken, keuzes te begeleiden, projecten te definiëren en uit te voeren. In circa anderhalf jaar is in de gemeente Beemster de portefeuille geoptimaliseerd, een tarievennota opgesteld en ingevoerd en is de basis voor herziening van de contracten gelegd.

Een belangrijk project dat hieruit als onderdeel ontstaan is, was het op de kaart zetten van de (economische) potentie van Beemster als erfgoed. Hierbij speelde vastgoed een voorname rol: gebruik en exploitatie van historische gebouwen gedijt veel beter als je toeristische inkomsten weet te genereren. Als kwartiermaker heeft Stimulans de basis gelegd voor betere samenwerking tussen de gemeente, de ondernemers en de cultuurhistorische instellingen in de Beemster.

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Welzijn Castricum en de gemeente Castricum wilden hun samenwerking verbeteren. Beide partijen hadden het gevoel niet de maximale resultaten uit hun samenwerking te halen. In enkele sessies met medewerkers van beide organisaties heeft Stimulans de basis gelegd voor doelgerichtere inzet van energie en middelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Roos is het gezondheidscentrum dat sinds 2014 in de Bloemenbuurt in Purmerend geopend is. In minder dan twee jaar tijd heeft Stimulans mogen bijdragen aan de goed lopende samenwerking tussen de deelnemers in dit gezondheidscentrum. Het begon als een wild idee aan de keukentafel en twee jaar later opende de wethouder het centrum. De rol van Stimulans was projectleider voor de inhoudelijke samenwerking tussen de zorgverleners: het opstellen van een business plan waarin alle afspraken over verwijzen, samen optrekken, beheer en organisatie duidelijk vastgelegd zijn, inclusief bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

 

 

 

 

 

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een Expertteam voor Gebiedsbranding. Samen met Gerard Brakkee (Bureau Brakkee) en Mathieu Vaessen (Seinpost) heeft Stimulans gedurende anderhalf jaar deel uitgemaakt van dit team. Het Expertteam heeft op verschillende plekken in Nederland gemeenten, woningcorporaties en andere partijen ondersteund bij de inspanningen om wijken beter op de kaart te zetten door een doordachte branding-strategie te volgen. De uitkomsten van de inspanningen zijn terug te vinden op de speciaal voor gebiedsbranding ontwikkelde website: www.gebiedsbranding.org.

 

 

 

 

 

 

De Medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool ’t Pierement functioneerde niet naar tevredenheid van de leden van de raad. Door een aantal vergaderingen bij te wonen en de leden te ondersteunen bij het maken van keuzes, heeft Stimulans geholpen de MR weer naar wens te laten functioneren.

 

 

Lopende projecten

In Purmerend heeft Stimulans in 2013 het initiatief genomen om de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en de Overheid te verbeteren. Deze triple helix, in Purmerend O3 genaamd, functioneert nog niet optimaal. Sinds 2014 zijn allerlei initiatieven voor verbetering genomen, zoals bedrijfsbezoeken door techniek-docenten en het opstellen van een stagekalender. Ook heeft het presenteren van economische verkenningen voor de regio Waterland eraan bijgedragen dat bij het onderwijs meer inzicht is ontstaan in de arbeidsmarkt-vraag van de toekomst. Met deze uitkomsten nemen de partijen allerlei initiatieven die tot versoepeling van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt leiden.

 

In Heemstede staat een monumentaal bibliotheek-gebouw. De gemeente Heemstede is eigenaar en wil het gebouw graag breder inzetten door er meer partijen in de huisvesten. Dit zijn onder meer de bibliotheek, politie, zorgaanbieders, welzijn, kinderopvang en horeca.

Stimulans fungeert als programmamanager voor de samenwerking tussen de partijen. Het is de bedoeling dat de samenwerkende partijen begin 2017 hun intrek in het verbouwde bibliotheekgebouw nemen.

 

Omdat de Woonvisie van Purmerend aan herziening toe is, heeft de gemeente Purmerend gedurende 2015 een reeks woondebatten met inwoners, professionals en politici georganiseerd. Van al deze woondebatten was Stimulans de debatleider. De uitkomsten van de debatten zijn verzameld in een magazine: http://purmerend.instantmagazine.com/purmerendmagazine/woondebatmagazine/

Op de website van de gemeente Purmerend is volop informatie over de debatten te vinden:

http://purmerend.nl/content/slotdebat-wonen-wat-is-de-opbrengst en http://www.purmerend.nl/woondebat

In 2016 rondt de gemeente de woondebatten af met een brainstorm met de politici, twee interne sessies en volgt een raadsvoorstel voor de nieuwe woonvisie.

 

In Middenbeemster is Stimulans bezig met een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke campusvorming rondom de basisschool. Het idee is om de huisvesting van en de samenwerking tussen de aanwezige partijen (verder) te optimaliseren. Dit onderzoek vindt momenteel plaats.

 

 

Wat doen we nog meer

 

 

 

 

 

Stimulans is partner in het samenwerkingsverband De Groene Eend. In De Groene Eend werken Bureon (Sergej Bulterman), Brakkee (Gerard Brakkee), Michelle Emmen en Stimulans samen aan vraagstukken rondom wijkeconomie en gebiedsbranding. Zie voor meer informatie: http://www.groene-eend.nl

 

HERbestemd is het samenwerkingsverband gericht op fatsoenlijk hergebruik van historische objecten. HERbestemd is ontstaan als een gelegenheidscoalitie rondom een kerk in Rotterdam. Het beviel zo goed, dat we besloten langer samen te werken. We, dat zijn Gerard Brakkee, Frans Brakkee, Sergej Bulterman, Mike Zee, Judith Brakkee en Thierry van der Weide.

Beeld: kerk Rotterdam en herbestemmingsplaatje

 

Al sinds 1994 – de start van Thierry’s studie Sociale Geografie – verzamelt Thierry het blad Rooilijn. Wat is er dan leuker dan toetreden tot de redactie van dat blad? Het is toch een van de weinige Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften voor de geograaf… http://www.rooilijn.nl/

 

Thierry is niet alleen als adviseur actief, hij is ook toezichthouder in het maatschappelijk domein. Bij Welwonen (woningcorporatie in Enkhuizen) is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen; bij MEE De Wering lid van de Raad van Toezicht en bij de SBZW (Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland) is hij secretaris van de raad. Voor meer informatie, zie http://www.welwonen.nu, http://www.meedewering.nl en http://www.sbzw.nl.

 

 

 

 

 

Sinds 2012 is Thierry lid van de Rode Ondernemers. Dit is een zogenaamd netwerk binnen de Partij van de Arbeid dat de belangen van ondernemers, met name de MKB-ondernemers, wil behartigen binnen de PvdA. Dat voelt bij tijd en wijle een beetje onwerkelijk, omdat de klassieke PvdA de neiging heeft de werknemer boven de ondernemer te stellen. Ten onrechte, want zonder ondernemer geen arbeider. Op http://www.rodeondernemers.nl vind je alles over deze mooie club.

 

 

 

 

 

 

Sinds 2012 is Thierry in dienst bij de gemeente Haarlemmermeer als senior beleidsadviseur Onderwijshuisvesting. Ondernemen en ambtenaar kunnen met elkaar in balans zijn en gaan goed samen. De complexiteit van een grote gemeentelijke organisatie is een interessante factor.

 

 

 

 

 

 

Two Trading is een van de zusterbedrijven van Stimulans. Two Trading is een handelsonderneming gericht op de import en verkoop van persoonlijke verzorgingsproducten. Bij Two Trading gaat het om producten die inspiratie brengen, aantrekkelijk geprijsd zijn en voor de winkelier van extra toegevoegde waarde zijn. Voor de gehele collectie, kijk op http://www.twotrading.nl.

 

 

 

 

La Belle Journée is ook een zusje van Stimulans. La Belle Journée is een salon waar je terecht kunt voor allerlei behandelingen aan je haar, zoals hair extensions, en je nagels zoals nail art en manicures. Zie http://www.labellejournee.nl.

 

Sinds 2015 is Thierry lid van de ledenraad van de Rabobank Waterland e.o. Als motivatie hiervoor geeft hij aan dat hij zich graag meer wilde verbinden met de bank waar hij al zijn hele leven bankiert. Op https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/waterland/ledenraad/ vind je meer informatie over wat de ledenraad zoal doet.

Beeld: website ledenraad

 

PRS Telecom is een telecom-startup waar Stimulans diensten aan levert. PRS Telecom gaat de markt voor internationaal telefoon- en SMS-verkeer op zijn kop zetten. Innovatie in een verzadigde markt: zeg niet dat het onmogelijk is, want we gaan het waar maken. Er wordt gewerkt aan toepassingen die relevant zijn voor evenementen zoals het Songfestival, voor grote commerciële partijen en voor goede doelenorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds. Kijk maar eens op http://www.prs-telecom.com.

 

Thierry is door de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO:) gevraagd zitting te nemen in de commissie die jaarlijks de winnaar van de ondernemersprijs in de regio Purmerend bepaalt. Doorgaans geen makkelijke opgave want er zijn veel mooie ondernemingen en ondernemers in deze regio. Tussen hen kiezen is geen sinecure. Zie http://www.pro-site.nl/over-pro/ondernemersprijs voor meer over deze prijs.

 

Als adviseur is Thierry lid van organisaties die zorgen voor de kwaliteit van het vak van de adviseur of voor ondernemerschap: de Orde van Organisatieadviseurs (OOa), FNV ZZP, de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO:) en de Vastgoed Managers Experts (VGME, de belangenvereniging voor adviseurs in vastgoed).

 

Thierry werkt samen met onder meer Bert Liefveld, Martine Enthoven, Gerard Brakkee, Sergej Bulterman, Bas Schipper, Ton Knook, Eva Gordijn en Frank Bloemink.